62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl

Aktualności

Jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola?

W domu rodzinnym dziecko otoczone jest rodzicielską troską i uwagą. Zna miejsce, codzienne rytuały i rytm dnia, obowiązujące normy, ma przy sobie rodzinę. Pozostaje w silnej, bezpiecznej więzi z mamą, tatą i innymi członkami rodziny. Uczy się odróżniać „bliskich” od...

czytaj dalej

GOTOWOŚĆ SZKOLNA

„GOTOWOŚĆ SZKOLNA” JAK RODZIC MOŻE WSPIERAĆ DZIECKO NA STARCIE NAUKI SZKOLNEJ? To jak dziecko jest przygotowane do rozpoczęcia nauki szkolnej w znacznym stopniu decyduje o jej przebiegu i wynikach, a w odległej perspektywie, o jakości dorosłego życia. Zadbajmy więc o...

czytaj dalej

INFORMACJA-wznowienie działalności diagnostycznej.

Informujemy, że od 6.05.2020r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie wznawia stacjonarną działalność diagnostyczną. Inne formy pomocy, np. konsultacje, porady, interwencje kryzysowe, psychoterapie w dalszym ciągu odbywają się w formie zdalnej. Dla...

czytaj dalej

Artykuł – Rozwijanie samodzielności

Szczególna, nowa i niewątpliwie trudna sytuacja związana z epidemią koronawirusa, koniecznością pozostawania w domu, zdalnym uczeniem się stawia przed rodzicami i dziećmi nowe wyzwania. Przekazujemy Państwu materiał dotyczący rozwijania samodzielności dzieci mając...

czytaj dalej

UWAGA! Informacja o funkcjonowaniu PPP.

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 informujemy, że obsługa klientów w naszej placówce, w dalszym ciągu odbywa się w formie zdalnej do dnia 13.04.2020r. Obsługa administracyjna klientów odbywa się tylko w formie telefonicznej, mailowej lub przez ePuap. W godzinach...

czytaj dalej

Deklaracja dostępności