62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl

Z przyjemnością informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie poszerzyła swoją ofertę terapeutyczną o możliwość prowadzenia zajęć Metodą Warnkego.

Metoda Warnkego umożliwia pracę z dziećmi od 6 roku życia mającymi problemy w następujących obszarach:
•trudności w nauce
•problemy w nauce czytania i pisania
•zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
•problemy logopedyczne
•problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano
dysleksję
•problemy w lateralizacji.

Założeniem metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego. Unikatowość metody stosowanej przez terapeutów wynika z zaangażowania pacjenta w trening (ćwiczący nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce). Odpowiedzi uzyskane przez pacjenta w czasie diagnozy porównywane są do norm wiekowych, na podstawie których terapeuta tworzy plan treningowy. Zgodnie z założeniami metody Warnkego, trening dostosowywany jest do posiadanych w danym momencie umiejętności pacjenta.