62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl

Kadra

Dyrektor poradni

mgr Beata Rybczyńska – pedagog, doradca zawodowy, surdopedagog  

 

Pracownicy poradni

mgr Krystyna Bartoszak-Kużaj – psycholog

mgr Natalia Calik – psycholog, tyflopedagog, surdopedagog, specjalista resocjalizacji, socjoterapeuta

mgr Agnieszka Hanke – psycholog, specjalista ds. wspierania rozwoju edukacji ze spectrum autyzmu

mgr Renata Harabasz – pedagog

mgr Ilona Jędrzejak – psycholog

mgr Agnieszka Jończak – pedagog, doradca zawodowy, oligofenopedagog, terapeuta pedagogiczny

mgr Katarzyna Moskwa – pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, specjalista ds. wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

mgr Elżbieta Marciniak – pedagog

mgr Anna Stanisławska – logopeda, neurologopeda, pedagog

mgr Arleta Zysko-Lar – psycholog, psychoterapeuta

 

Pracownicy administracyjni

mgr Anna Gurdak – Sekretarz Poradni

Małgorzata Marszałek – Główny księgowy

Natalia Mazur – Pomoc administracyjna

Edyta Klóska – Pomoc administracyjna