62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią wznawiamy we wrześniu i październiku bieżącego roku Przesiewowe Badania Logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym, w tym objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Szczegółowe informacje zostały rozesłane drogą mailową do poszczególnych placówek.