62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej poradniaostrzeszow.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrzeszowie

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-11

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • część z umieszczonych na stronie zdjęć oraz grafik nie posiada opisu alternatywnego,
 • niektóre zamieszczone informacje są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • nie wszystkie hiperłącza posiadają opisy oraz są podkreślone,
 • strona zawiera odnośniki do zewnętrznych stron internetowych (które nie zawsze spełniają przepisy ustawy) na których publikowane są materiały informacyjne i do których podajemy linki (hiperłącza),
 • materiały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre umieszczone pliki/dokumenty wymagają dodatkowego oprogramowania do ich otwarcia,
 • poprawianie dostępności strony niosłaby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu jednak podmiot podejmie wszelkie starania aby w miarę możliwości najbardziej popularne materiały na stronie zostały dopasowane do wymogów dostępności.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek:

 • Powiększenie widoku strony – Ctrl+
 • Pomniejszenie widoku strony – Ctrl-
 • Przejście w przód – Alt+strzała w prawo
 • Przejście wstecz – Alt+strzałka w lewo
 • Przejście do następnego odnośnika (hiperłącza) – Tab
 • Przejście do poprzedniego odnośnika (hiperłącza) – Shift+Tab

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Narzędziem wspomagającym samoocenę strony internetowej jest: 97.23 punktów

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-17

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Rybczyńska, sekretariat@poradniaostrzeszow.pl. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@poradniaostrzeszow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 519332786