62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl

SZANOWNI PAŃSTWO
Przesyłamy wyniki Przesiewowych Badań Logopedycznych (PBL) przeprowadzonych
we wrześniu i październiku 2019 r. w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami
przedszkolnymi powiatu ostrzeszowskiego. Badaniami, w formie rozmowy, zostały objęte dzieci
w wieku 2,5 do 6 lat. Badania przeprowadziły neurlogopeda/pedagog Anna Stanisławska
i Katarzyna Moskwa logopeda/pedagog.

Liczba placówek biorących udział w badaniu: 19
Liczba przebadanych dzieci: 1160
Liczba dzieci mówiących poprawnie: 572
Liczba dzieci mówiących niepoprawnie: 588 (51%)

Celem programu „Poprawna mowa na szkolnym starcie”, w ramach którego przeprowadzane są
corocznie Przesiewowe Badania Logopedyczne, jest wczesne wyłonienie dzieci mówiących
nieprawidłowo w celu udzielenia im szybkiej pomocy logopedycznej. W momencie rozpoczynania
nauki szkolnej mowa dziecka powinna być już poprawna. Po badaniu przekazano dla rodziców opis
stanu mowy dzieci, kryteria oceny, a także informacje o logopedach prowadzących bezpłatną
terapię logopedyczną na terenie Ostrzeszowa.
Analiza wyników wieloletnich badań wskazuje na wzrastającą liczbę dzieci mówiących
nieprawidłowo. Od kilku lat liczba ta oscyluje wokół 50%. Dane te umożliwiają organizację
pomocy logopedycznej na terenie przedszkoli i szkół z uwzględnieniem rosnących potrzeb.
Szczegółowe wyniki znajdują się w placówkach biorących udział w badaniach logopedycznych.
neurologopeda/ pedagog                     logopeda/pedagog
Anna Stanisławska                                 Katarzyna Moskwa