62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl

Drogi rodzicu!

 • Dziecko przeżywa różne trudne sytuacje tak samo jak i osoby dorosłe. Waga tych problemów w oczach dziecka nie jest wcale mniejsza.
 • Dziecko jest odrębną osobą, oznacza to, że ma prawo mieć inny temperament, charakter niż jego rodzice. Reaguje emocjonalnie. Nie posiada jeszcze wypracowanych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w związku z tym ma prawo przeżywać swoje problemy inaczej niż jego rodzice. Zadaniem rodzica jest udzielenie mu pomocy i wsparcia.
 • Obserwuj zachowanie dziecka. Często jego nastrój, zachowanie: apatia lub odwrotnie, większe pobudzenie, mogą wskazywać na to, że przeżywa trudne chwile, nawet jeśli nie mówi o tym wprost.
 • Wysłuchaj dziecko spokojnie i cierpliwie:
   • znajdź na to czas i miejsce,
   • nie zalewaj pytaniami – daj się wygadać,
   • nie oceniaj, nie krytykuj, tylko słuchaj,
   • potwierdzaj, że uważnie słuchasz: aha, rozumiem że, czy to oznacza, że…?
   • nie spiesz się z dawaniem rad.
 • Uszanuj przeżywane przez dziecko emocje i pomóż mu wyrazić je w akceptowany sposób.
 • Zaproś dziecko do wspólnego poszukiwania rozwiązań. Wzmacniaj jego samodzielność.
 • Włącz się w rozwiązywanie problemu, jeśli uważasz, że przerasta on siły i możliwości dziecka.
 • Bądź dla dziecka wsparciem.
 • Bądź dla dziecka przykładem. Dziecko obserwuje, jak reagujesz, jak rozwiązujesz konflikty, jak przezwyciężasz codzienne problemy.
 • Dziecko, które zostanie wysłuchane i wsparte przez rodziców w rozwiązywaniu swoich problemów, będzie miało odwagę w przyszłości zwrócić się do nich o pomoc. 

Opracowanie na potrzeby PPP w Ostrzeszowie – Anna Stanisławska