62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ostrzeszowie zaprasza serdecznie
DZIECI Z „ZERÓWEK”
DO UDZIAŁU W WARSZTATACH:
„Rozumiem co czuję, wiem jak reaguję”
Celem zajęć warsztatowych jest m.in.:
• Poznanie siebie i innych. Ćwiczenie umiejętności współdziałania w grupie rówieśników.
• Odkrywanie swoich zasobów. Praca nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości.
• Relaksowanie się i wyciszanie. Uczenie się technik radzenia sobie ze stresem.
• Nazywanie i wyrażanie emocji. Uczenie radzenia sobie z przykrymi emocjami.
• Ćwiczenie zachowań asertywnych.
Spotkania odbywać się będą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie
od marca 2020r. do maja 2020r., raz w tygodniu (w środy) od 15.30 do 16.30
(w sumie 10 spotkań dla dzieci).
Wywiady indywidualne z rodzicami w celu weryfikacji zgłoszeń odbędą się 04.03.2020r. (środa)
od godziny 15.30 (o konkretnych godzinach powiadomimy telefonicznie).
Osoby prowadzące:
psycholog Agnieszka Hanke
pedagog/logopeda Katarzyna Moskwa
Rodziców zainteresowanych udziałem dzieci w warsztatach prosimy o kontakt z PPP do dnia
26.02.2020r. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
tel. 62 732-03-67, 519-332-785 sekretariat
mail: ppp_ostrzeszow@op.pl
Udział bezpłatny
Serdecznie zapraszamy!