62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ostrzeszowie zaprasza serdecznie

DZIECI KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO UDZIAŁU W WARSZTATACH:

„Rozumiem co czuję, wiem jak reaguję”

Celem zajęć warsztatowych jest m.in.:
• Poznanie siebie i innych. Ćwiczenie umiejętności współdziałania w
grupie rówieśników.
• Odkrywanie swoich zasobów. Praca nad wzmocnieniem poczucia
własnej wartości.
• Relaksowanie się i wyciszanie. Uczenie się technik radzenia sobie ze
stresem.
• Nazywanie i wyrażanie emocji. Uczenie radzenia sobie z przykrymi
emocjami.
• Ćwiczenie zachowań asertywnych.

Spotkania odbywać się będą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie od listopada 2019r. do lutego 2020r., raz w tygodniu (w środy) od 15.30 do 16.30.

Wywiady indywidualne z rodzicami w celu weryfikacji zgłoszeń odbędą się 06.11.2019r. (środa) od  godziny 15.30 (o konkretnych godzinach powiadomimy telefonicznie).

Osoby prowadzące:
psycholog Agnieszka Hanke
pedagog/logopeda Katarzyna Moskwa

Rodziców zainteresowanych udziałem dzieci w warsztatach prosimy o kontakt z PPP do dnia 31.10.2019r. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
tel. 62 732-03-67, 519-332-785 sekretariat
mail: ppp_ostrzeszow@op.pl

Udział bezpłatny
Serdecznie zapraszamy!