62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl

Szanowni Państwo!

Zgodnie z decyzjami podjętymi przez MEN informujemy, że

  1. w związku z zagrożeniem epidemicznym w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek objawów infekcji u dzieci, młodzieży lub rodzica towarzyszącego dziecku- prosimy o odwołanie zaplanowanego badania, terapii, konsultacji czy innej formy pomocy oraz poinformowanie o tym fakcie telefonicznie;

  2. prosimy o niezgłaszanie się do Poradni osób objętych kwarantanną, nadzorem sanitarnym lub powracających z zagranicy;

  3. zgłoszenia na badanie prosimy składać drogą mailową;

  4. o ile istnieje taka możliwość, podczas dojazdu do Poradni prosimy o unikanie środków transportu masowego.

Osoby, które zgłoszą się do Poradni z objawami choroby, infekcji, będą proszone o powrót do domu.

Prosimy o współpracę i zrozumienie w tej szczególnej dla nas wszystkich sytuacji!