62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl

W związku z rosnącym zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że od dnia 16.03.2020 zmieniają się warunki obsługi klientów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie.

Obsługa administracyjna klientów odbywa się tylko w formie telefonicznej, mailowej lub przez ePuap. W godzinach od 7 do 15.

Dokumenty do Poradni (zgłoszenia na terapię, konsultacje, diagnozy czy dokumentację wymaganą do orzeczeń) prosimy składać drogą mailową pod adresem sekretariat@poradniaostrzeszow.pl bądź przez ePuap.

Pracownicy Poradni dostępni są pod nr telefonu 519332785, 62 7320367, 62 732 0369 lub drogą mailową.

Terapia pedagogiczna, psychologiczna, konsultacje, porady i interwencje kryzysowe odbywać się będą w formie zdalnej po wcześniejszym ustaleniu z klientem dogodnej formy pomocy.

Diagnozy pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne i zawodoznawcze zostają zawieszone do dnia 25.03.2020 r.

Zastrzega się prawo zmiany w/w warunków w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Prosimy o zrozumienie i współpracę w tej szczególnej sytuacji.