62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 informujemy, że obsługa klientów w naszej placówce, w dalszym ciągu odbywa się w formie zdalnej do dnia 13.04.2020r.

Obsługa administracyjna klientów odbywa się tylko w formie telefonicznej, mailowej lub przez ePuap. W godzinach od 7do15.

Dokumenty do Poradni (zgłoszenia na terapię, konsultacje, diagnozy czy dokumentację wymaganą do orzeczeń) prosimy składać drogą mailową pod adresem sekretariat@poradniaostrzeszow.pl bądź przez ePuap.

Pracownicy Poradni dostępni są pod nr telefonu 519332785, 519332788, 62 7320367, 62 732 0369 lub drogą mailową.

Terapia pedagogiczna, psychologiczna, konsultacje, porady i interwencje kryzysowe odbywać się będą w formie zdalnej po wcześniejszym ustaleniu z klientem dogodnej formy pomocy.

Diagnozy pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne i zawodoznawcze zostają zawieszone do dnia 13.04.2020r.

Zastrzega się prawo zmiany w/w warunków w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Prosimy o zrozumienie i współpracę w tej szczególnej sytuacji.