62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl

Serdecznie zapraszamy Logopedki z terenu Powiatu Ostrzeszowskiego
na spotkanie:
„Wyzwania diagnozy i terapii logopedycznej”
Miejsce: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Ul. Gen. Sikorskiego 19, 63-500 Ostrzeszów
Termin: 10 listopada 2022 r. (czwartek), godz. 16.00 18.00
W programie:
1. Wyniki tegorocznych Przesiewowych Badań Logopedycznych „Poprawna mowa na szkolnym starcie”.
2. Aktualne wyzwania diagnozy i terapii logopedycznej, szczególnie opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy.
3. Funkcje słuchowe diagnoza i dostępne w PPP treningi słuchowe.
4. Wymiana doświadczeń.

Informacji dodatkowych udzielają:
Anna Stanisławska – neurologopeda/pedagog,     Katarzyna Moskwa – pedagog/logopeda
anna.stanislawska@poradniaostrzeszow.pl
katarzyna.moskwa@poradniaostrzeszow.pl
tel. 62 732 03 67; 519 332 788
Serdecznie zapraszamy