62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju, które według międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 ujawnia się nieprawidłowym lub upośledzonym rozwojem widocznym przed 3 rokim życia w conajmniej jednym z następujących obszarów:
1. Rozumienie i ekspresja językowa używane w społecznym porozumiewaniu się;
2. Rozwój wybiórczego przywiązania społecznego lub wzajemnych interakcji społecznych;
3. Zabawa funkcjonalna lub symboliczna.

U dotkniętych autyzmem dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju. Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają się bardzo wcześnie, często już u kilkunastomiesięcznych niemowląt, ale zawsze są widoczne przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia. Choć autyzm można zdiagnozować już u bardzo małych dzieci, to często diagnozuje się go również u nastolatków, a nawet osób dorosłych. Nie leczony może prowadzić do bardzo głębokich zaburzeń funkcjonowania w późniejszym wieku. Warto pamiętać, że zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą jednolitego obrazu co do symptomatologii i głębokości zaburzeń. Dlatego obecnie w literaturze światowej używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych”, a w Międzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania ICD-10 – „ całościowe zaburzenia rozwojowe”. (Źródło: https://synapsis.org.pl/autyzm/czym-jest-autyzm/definicja-autyzmu/ )

Przydatne strony www:
www.autyzmwszkole.com
www.niegrzecznedzieci.org.pl
www.badabada.pl
www.autyzm.org.pl