62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl
 • Właściwa organizacja miejsca i czasu:
   • stwórz przyjazne miejsce, pozbawione bodźców rozpraszających
   • pamiętaj o stałych porach nauki,
   • wraz z dzieckiem stwórz plan dnia ułatwiający przewidywanie następujących po sobie zdarzeń.
 • Pozwolenie na samodzielność – zachęcaj do samodzielnej pracy, ale bądź wsparciem i pomocą w zadaniach trudnych dla dziecka.
 • Dostrzeganie sukcesów, pochwały – doceniaj włożony przez dziecko wysiłek, chwal, komentuj wykonane czynności, dostrzegaj wkład pracy.
 • Daj prawo do prób i błędów – dziecko w trakcie nauki ma prawo do pomyłek i nieprawidłowych działań, staraj się naprowadzić je i dać możliwość samodzielnego znalezienia prawidłowego rozwiązania.
 • Widząc taką potrzebę (zmęczenie dziecka, brak koncentracji), rób krótkie przerwy w nauce.
 • Jeśli widzisz taką potrzebę, pozostań w kontakcie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

 

Opracowanie na potrzeby PPP w Ostrzeszowie – Katarzyna Moskwa