62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl

Informujemy, że od 6.05.2020r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie wznawia stacjonarną działalność diagnostyczną.

Inne formy pomocy, np. konsultacje, porady, interwencje kryzysowe, psychoterapie w dalszym ciągu odbywają się w formie zdalnej.

Dla Państwa i naszego bezpieczeństwa działamy na zasadach reżimu sanitarnego.

Podczas wizyty prosimy o:

– noszenie jednorazowych rękawiczek

– używanie maseczki zasłaniającej usta zarówno przez dziecko jak i opiekuna

– dezynfekcję rąk w miejscu do tego wyznaczonym

– w takcie wizyty dziecku może towarzyszyć jeden opiekun

– prosimy także aby dziecko zabrało ze sobą własne przybory szkolne (długopis, ołówek, kredki, gumkę, linijkę)

– prosimy, aby przybyć na konkretnie określoną godzinę diagnozy (nie wcześniej)

– w miarę możliwości prosimy o odebranie dziecka o ustalonej z diagnostą godzinie, tak aby uniknąć korzystania większej ilości osób z poczekalni.

Zgłoszenia na badania oraz inne formy pomocy prosimy składać przez ePuap, pocztą tradycyjną bądź elektroniczną. W miarę możliwości prosimy o ograniczenie wizyt na terenie Poradni oraz załatwianie wszelkich spraw drogą zdalną.

Równocześnie informujemy, że osoby z objawami infekcji będą proszone o powrót do domu.

Prosimy o nieprzychodzenie także osób przebywających na kwarantannie, powracających z zagranicy lub objętych nadzorem sanitarnym.

Prosimy o współpracę i zrozumienie w tej szczególnej dla nas wszystkich sytuacji.