62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl

Jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola?

W domu rodzinnym dziecko otoczone jest rodzicielską troską i uwagą. Zna miejsce, codzienne rytuały i rytm dnia, obowiązujące normy, ma przy sobie rodzinę. Pozostaje w silnej, bezpiecznej więzi z mamą, tatą i innymi członkami rodziny. Uczy się odróżniać „bliskich” od...

GOTOWOŚĆ SZKOLNA

„GOTOWOŚĆ SZKOLNA” JAK RODZIC MOŻE WSPIERAĆ DZIECKO NA STARCIE NAUKI SZKOLNEJ? To jak dziecko jest przygotowane do rozpoczęcia nauki szkolnej w znacznym stopniu decyduje o jej przebiegu i wynikach, a w odległej perspektywie, o jakości dorosłego życia. Zadbajmy więc o...

Artykuł – Rozwijanie samodzielności

Szczególna, nowa i niewątpliwie trudna sytuacja związana z epidemią koronawirusa, koniecznością pozostawania w domu, zdalnym uczeniem się stawia przed rodzicami i dziećmi nowe wyzwania. Przekazujemy Państwu materiał dotyczący rozwijania samodzielności dzieci mając...

Jak zachęcić dziecko do nauki w domu?

Właściwa organizacja miejsca i czasu: stwórz przyjazne miejsce, pozbawione bodźców rozpraszających pamiętaj o stałych porach nauki, wraz z dzieckiem stwórz plan dnia ułatwiający przewidywanie następujących po sobie zdarzeń. Pozwolenie na samodzielność – zachęcaj do...

Wspieranie dziecka w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych

Drogi rodzicu! Dziecko przeżywa różne trudne sytuacje tak samo jak i osoby dorosłe. Waga tych problemów w oczach dziecka nie jest wcale mniejsza. Dziecko jest odrębną osobą, oznacza to, że ma prawo mieć inny temperament, charakter niż jego rodzice. Reaguje...