62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl

SPOTKANIE DLA RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów szkół podstawowych oraz realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne do udziału w spotkaniu warsztatowym: Wspieranie dziecka w roli ucznia w czasie pandemii Spotkanie odbędzie się w naszej Poradni, ul. Gen....

SPOTKANIE DLA NAUCZYCIELI

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrzeszowie zaprasza nauczycieli na spotkanie ” Jak wspierać dziecko w roli ucznia w czasie pandemii”. Spotkanie odbędzie się 20.09.2021r. o godzinie 15.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w...

Przesiewowe Badania Logopedyczne

Szanowni Państwo! Przekazujemy informację, że w bieżącym roku szkolnym 2021/2022, przeprowadzane w latach wcześniejszych na terenie przedszkoli Przesiewowe Badania Logopedyczne „Poprawna mowa na szkolnym starcie” NIE ODBĘDĄ SIĘ. Decyzja ta została podjęta...

INFORMACJA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie przypomina, że istnieje możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Poradni. Jest to szczególnie trudny okres dla dzieci i młodzieży ze względu na liczne ograniczenia. W sprawie udzielenia wsparcia...

ZAJĘCIA METODĄ WARNKEGO

Z przyjemnością informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie poszerzyła swoją ofertę terapeutyczną o możliwość prowadzenia zajęć Metodą Warnkego. Metoda Warnkego umożliwia pracę z dziećmi od 6 roku życia mającymi problemy w następujących...

Jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola?

W domu rodzinnym dziecko otoczone jest rodzicielską troską i uwagą. Zna miejsce, codzienne rytuały i rytm dnia, obowiązujące normy, ma przy sobie rodzinę. Pozostaje w silnej, bezpiecznej więzi z mamą, tatą i innymi członkami rodziny. Uczy się odróżniać „bliskich” od...