62 732 03 67 | 519 332 785 sekretariat@poradniaostrzeszow.pl

Przesiewowe Badania Logopedyczne – kryteria mowy dzieci.

Przesiewowe badania logopedyczne „Poprawna mowa na szkolnym starcie” maja charakter wstępnego rozpoznania stanu mowy dzieci. W ocenie mowy dzieci w wieku przedszkolnym brane są pod uwagę następujące kryteria: Dzieci 3 letnie: Mowa zdaniowa, zrozumiała dla...

Przesiewowe Badania Logopedyczne

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią wznawiamy we wrześniu i październiku bieżącego roku Przesiewowe Badania Logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym, w tym objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Szczegółowe informacje zostały rozesłane...

INFORMACJA

W związku z sytuacją na Ukrainie informujemy, że udzielamy w trybie pilnym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieciom/uczniom pochodzenia ukraińskiego. Kontakt 519332785

ZAJĘCIA METODĄ WARNKEGO

Z przyjemnością informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie poszerzyła swoją ofertę terapeutyczną o możliwość prowadzenia zajęć Metodą Warnkego. Metoda Warnkego umożliwia pracę z dziećmi od 6 roku życia mającymi problemy w następujących...

Jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola?

W domu rodzinnym dziecko otoczone jest rodzicielską troską i uwagą. Zna miejsce, codzienne rytuały i rytm dnia, obowiązujące normy, ma przy sobie rodzinę. Pozostaje w silnej, bezpiecznej więzi z mamą, tatą i innymi członkami rodziny. Uczy się odróżniać „bliskich” od...